Aplikacja mobilna do inwentaryzacji

  • Informacje o projekcie

    1. Technologie: Android/Java, SQLite, Microsoft ASP.NET MVC – panel administracyjny systemu uruchamiany w oknie przeglądarki, baza danych na serwerze MS SQL Server, wymiana danych pomiędzy aplikacją a serwerem: REST
    2. Funkcjonalności: Zarządzanie miejscami, zarządzanie przedmiotami, zarządzanie użytkownikami, odczytywanie i generowanie kodów QR oraz kreskowych, oznaczanie przedmiotów kodami QR i kreskowymi oraz tagami RFID, NFC, synchrnizacja danych z serwerem
    3. Mozliwość korzystania z aplikacji w trybie OFFLINE
    4. Urządzenia: Smartfony i tablety z systemem Android